Skip to content
Martin og Inger (lærer og pædagog)
Sune og Marie (forældre)
Marie (børnehave)
Jonas  og Clara (elever)

Velkommen til en skole og børnehave

med høj faglighed og klare værdier!

Sct. Albani Skole er en skole med klare og tydelige værdier, der former vores dagligdag og samvær.

Sct. Albani Skole er en katolsk skole, hvis fundament og værdigrundlag hviler på det katolsk-kristne menneskesyn, som lidt forenklet og i ganske få ord kan gengives i næstekærlighedsbuddet: “Du skal elske din næste som dig selv”. På Sct. Albani Skole betyder det bl.a., at vi respekterer og giver plads til forskellighed både i forhold til menneskelige forskelle og religiøs overbevisning – en plads som dog altid gives og skal modtages i respekt for skolens grundlæggende værdier og for fællesskabet på skolen og i klassen. Vi sætter tryghed, omsorg og respekt højt. Disse værdier, mener vi, er udgangspunktet for, at det enkelte menneske kan trives, udvikle sig og lære.

På Sct. Albani Skole går dannelse og uddannelse hånd i hånd. Eleverne skal lære for livet. Sct. Albani Skole er garant for en høj faglighed, der giver den enkelte elev de bedst mulige forudsætninger for videre uddannelsesforløb. Men denne garanti kan ikke stå alene, og vi ønsker derfor samtidig at udvikle den enkelte elevs evne til at sætte begivenheder og både egne og andres handlinger ind i et større perspektiv. Denne evne gør det nemmere at forstå sin samtid og påvirke sin fremtid.

Sct. Albani Skole er én blandt mange katolske skoler over hele verden. De katolske skoler både i Danmark og i udlandet er ofte meget søgt på grund af deres høje faglighed, men også og måske især på grund af deres klare værdier og menneskesyn, hvilket bl.a. denne artikel på fornemste vis beskriver.

Det er med glæde og stolthed, at jeg byder jer indenfor på skolens hjemmeside, hvor I bl.a. kan læse om Sct. Albani Skoles formål og værdier, om vores forventninger til skolens elever og deres forældre, og om katolsk skole, livs- og menneskesyn. Skulle ordene vække jeres interesse, er I altid meget velkomne til at kontakte mig med henblik på besøg på skolen og en samtale om jeres barns kommende skolegang på Sct. Albani Skole.

 

Venlig hilsen,
Lars Bendix
Skoleleder

Fællesskab

Tryghed

Dannelse