Menu

 

 

Kinesisk som valgfag

 

 

Sct. Albani Skole tilbyder et tre-årigt forløb med kinesisk som valgfag. Undervisningen tilbydes eleverne i skolens 7., 8. og 9. klasse og finder sted i umiddelbar forlængelse af klassernes øvrige skemalagte undervisning. Vi tilbyder skolens ældste elever denne undervisning for at motivere dem til at skue ud i verden og derved plante et frø til glæde og gavn for dem i deres videre uddannelsesforløb.

 

Undervisningen varetages af en kinesisk lærer, der udover sprogundervisningen også formidler viden om kinesisk historie og kultur samt om den aktuelle politiske situation i landet m.m.

 

Se dette indslag om kinesisk som valgfag på Sct. Albani Skole fra TV2 Fyn d. 29. september 2011.

 

Som et led i undervisningen rejser de elever i 7., 8. og 9. klasse, der har kinesisk som valgfag, på fælles studierejse til Beijing én gang i løbet af det tre-årige undervisningsforløb. Deltagelse i studierejsen er frivillig.

 

Nyheden om Sct. Albani Skoles særlige undervisningstilbud i kinesisk nåede i 2011 til den kinesiske ambassade i København, hvorfra skolen i september samme år fik besøg af ambassadøren i forbindelse med emneugen på skolen, der havde Kina som emne.