Menu

 

 

Fagmål og læreplaner

 

 

Eleverne på Sct. Albani Skole går til afsluttende eksamen efter 9. klasse, som er identisk med Folkeskolens afgangsprøve. Derfor følger skolen også Fælles Mål for Folkeskolen, som er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (tidl. Undervisningsministeriet).

 

I forbindelse med den nye folkeskolereform blev Fælles Mål for Folkeskolen forenklet. I Forenklede Fælles Mål er elevens kompetence-, færdigheds- og vidensmål i de forskellige fag beskrevet.

 

Læs ministeriets vidensportal om de nye Forenklede Fælles Mål her.

 

Skolens faglærere udarbejder læreplaner inden hvert skoleår. Disse fremlægges i forbindelse med forældremøderne i begyndelsen af skoleåret.