Menu

 

 

Eksamen og andre prøver

 

 

På Sct. Albani Skole er det obligatorisk at gå til alle prøver efter 9. klasse. Det er der flere årsager til: Dels kan ingen elever som udgangspunkt fritages for undervisning i de enkelte fag, og dels kan man i sit voksenliv have behov for at dokumentere, at man har kompetencer og kvalifikationer i et fag. Derfor baseres al undervisning på Sct. Albani Skole på, at den enkelte elev gøres bedst muligt parat til at kvalificere sig til forløbet efter endt grundskole.


I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres for ovenstående, men evt. fritagelse vil bero på en individuel vurdering, og der skal være helt særlige forhold, der skal kunne begrunde en fritagelse.

 

Derudover afholder Sct. Albani Skole terminsprøver for vores 7., 8. og 9. klasser. Det gør vi, for at eleverne får erfaring i at gå til prøve og dermed kende de krav, der stilles. Endvidere afholder vi en mundtlig årsprøve i skiftende fag efter 8. klasse.


Klik her for at se ministeriets orientering om Folkeskolens prøver.


Klik her for at se Sct. Albani Skoles karaktergennemsnit fra de seneste års afgangsprøver i de enkelte fag.