Menu

 

 

Velkommen i SFO

 

 

Sct. Albani Skoles SFO holder til i lokalerne på 1. sal i bygningen til venstre for skolegården. SFO'en er aldersopdelt i to grupper. Den ene gruppe består af elever fra 0.-1. klasse, den anden af elever fra 2.-3. klasse. Grupperne har hver sit lokale, der er placeret over for hinanden. Der er mulighed for at lege på tværs af årgangene. De to grupper har fælles aktiviteter. 

Hvert kvartal udarbejdes en plan for forskellige aktiviteter, bl.a. musik, kreative aktiviteter, ugentlig maddag, udendørs aktiviteter og boldspil på vores nye græsareal imellem skolen og SFO'en. Hvis det er muligt, vil vi benytte os af faciliteter i nærområdet, fx svømmehal og skøjtehal. 

SFO'ens værdier er at danne ramme for positive sociale relationer. Der skal være plads til forskelligheder, nysgerrighed og glæde samt respekt for fællesskabet inden for trygge rammer.

 

 

På gensyn i SFO

 

Venlig hilsen,

SFO-leder