Menu

 

 

Sct. Albani Skole forventer

 

  • at hjemmet loyalt og aktivt bakker op om skolens værdigrundlag og formål

  • at hjemmet udviser interesse for barnets liv og færden i skolen

  • at hjemmet medvirker til tolerance, respekt og rummelighed over for forskellige holdninger, politiske såvel som religiøse

  • at hjemmet er sig bevidst om dets primære ansvar for barnets opdragelse

  • at hjemmet anser skolefællesskabet og klassefællesskabet som lige så vigtige opgaver som eget barns skolegang

  • at hjemmet fremmer barnets mod til både at tilvælge og at fravælge, som samvittigheden byder

  • at hjemmet så vidt muligt skaber optimale rammer for elevens personlige fordybelse og hjemmeforberedelse

  • at hjemmet respekterer og overholder skolens mødetider og ferieplan

  • at hjemmet respekterer og benytter skolens kommunikationsveje

  • at der i alle forhold tales med frem for, at der tales om