Menu

 

 

Sct. Albani Skole forventer

 

  • at eleven aktivt tager vare på egen læring

  • at eleven udvikler egne færdigheder og kundskaber

  • at eleven aktivt bidrager til gode rammer for andres læring

  • at eleven taler pænt, opfører sig ordentligt og viser hensyn overfor andre

  • at eleven udviser tolerance, respekt og rummelighed over for forskellige holdninger, politiske såvel som religiøse

  • at eleven er en god og hjælpsom kammerat, der behandler andre med respekt i tale og væremåde

  • at eleven bidrager positivt til fællesskabet både på skolen og i klassen

  • at eleven i alle forhold taler med frem for at tale om