Menu

 

 

Om katolske skoler i Danmark

 

 

I Danmark findes 22 katolske skoler med samlet set ca. 10.000 elever (hvoraf i gennemsnit 15 % er katolikker), 750 lærere/pædagoger og 50 ledere/afdelingsledere. Nogle af skolerne er blevet til som små sogneskoler på landet, andre er grundlagt som store ordensskoler i byerne af f.eks. Sankt Joseph Søstrene. Samtlige skoler har en selvforståelse forankret i det katolsk-kristne menneskesyn, og alle har de et stort ønske om at være et attraktivt alternativ til den danske folkeskole med tilbud om katolsk-humanistisk dannelse.

 

Katolsk-humanistisk dannelse handler grundlæggende om:

  • At eleverne bliver dygtige. Viden er altid godt! Et højt akademisk niveau i hele skolens virke er afgørende vigtigt.

  • At eleverne bliver mennesker! Sagt med Cicero (106-43 f. Kr.): ”Det er menneskets opgave at blive menneske”. Hvert enkelt menneske er unikt og skabt til et liv i fællesskab og kærlighed med Gud og medmennesket. At komme tættere på sig selv og at komme tættere på Gud er to sider af samme sag. Den handler om livsudfoldelse og autenticitet. Og om hvordan den enkelte elev med størst mulig frihed vælger at bruge sit liv, sin viden og sine kompetencer.

 

De katolske skoler må altid søge at klæde sine elever på til virkeligheden og har indbygget i sin natur at være inkluderende; i særdeleshed i forhold til den konkrete samfundskultur, hvori den enkelte skole virker. Inkluderende med både mod- og medspil i forhold til samfundets værdier og konventioner. Den katolske skole må aldrig ende som en konservativ og selvrefererende realskole krydret med lidt katolske specialiteter som gudstjenester, morgensang og høflige børn. Dette vil være en total forråelse af både det katolske dannelsessyn og af børnene. Det må altid med stor åbenhed handle om det hele: Den enkelte, om medmennesket, om verden og om Gud.   

 

At holde katolsk skole i dag i Danmark er således noget at et projekt, og fordrer en veluddannet lærerstand med stort engagement i opgaven. Den enkelte lærer er ikke kun en formel autoritet, men skal også gerne – af både elever og forældre – opleves og respekteres som en reel autoritet, som én der både ved og ser mere. Og som med både lyst og evner vil ledsage den enkelte elev i hans/hendes faglige og menneskelige udvikling. Dette kræver selvsagt et veldefineret skolemiljø præget af høj faglighed, refleksion og stillingtagen samt ubetinget respekt for den enkelte elevs personlige – og religiøse – modning.  

 

Ovenstående linjer stammer fra ”Katolsk-humanistisk dannelse i Danmark – anno 2014”, skrevet af biskoppens skolekonsulent p. Jesper Fich og skoleleder på Institut Sankt Joseph, cand.pæd. Peter Franklin. Artiklen kan læses i sin helhed her.

 

”Identitet og dannelse”, skrevet af lektor i dansk på University College Lillebælt Hanne Brixtofte Petersen og skoleleder på Institut Sankt Joseph, cand.pæd. Peter Franklin, kan læses her.