Menu

 

 

Sct. Albani Skoles formål fremgår af skolens vedtægter § 2:

 

  • Sct. Albani Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ord af frihed og kærlighed er levende.

  • På Sct. Albani Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

  • Sct. Albani Skole er sig sin økumeniske opgave bevidst.

  • Sct. Albani Skole skal sørge for at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

  • På Sct. Albani Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

  • Sct. Albani Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.