Menu

 

 

Skolebestyrelsen

 

 

Formand:

Leo Roed

(udpeget af den katolske kirkes biskop i Danmark indtil 31.12.2020)

Tlf. 75 57 42 21

E-mail: leoroed@ullaogleo.dk

 

Næstformand:

Jan Erik Schousboe

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2020)

Tlf. 22 32 09 60

E-mail: maria.janerik@dsa-net.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Marianne Larsen

(udpeget af forvaltningsrådet ved Sct. Albani Kirke indtil 31.12.2021)

E-mail: marianne14larsen@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Kamil Guldborg Jasinski

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2021)

E-mail:kkjasinski@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Maria Schousboe

(udpeget af Redemptoristordenen indtil 31.12.2020)

E-mail: mars@odense.dk

 

 

Suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Kurt Holst, 1. suppleant

Tenna Liljendal, 2. suppleant

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2020)

 

 

Login Skolebestyrelse