Menu

 

 

Skolebestyrelsen

 

 

Formand:

Leo Roed

(udpeget af den katolske kirkes biskop i Danmark indtil 31.12.2018)

Tlf. 75 57 42 21

E-mail: leoroed@ullaogleo.dk

 

Næstformand:

Jan Erik Schousboe

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2020)

E-mail: maria.janerik@dsa-net.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Johannes Nordentoft

(udpeget af forvaltningsrådet ved Sct. Albani Kirke indtil 31.12.2019)

E-mail: j.nordentoft@adr.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Pia Henriette Birger Sørensen

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2019)

E-mail:phbs99@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Therese Brixtofte Petersen

(udpeget af Redemptoristordenen indtil 31.12.2018)

E-mail: habp@ucl.dk

 

 

Suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Kurt Holst, 1. suppleant

Christian Schyberg, 2. suppleant

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2019)