Menu

 

 

Skolebestyrelsen

 

 

Formand:

Leo Roed

(udpeget af den katolske kirkes biskop i Danmark indtil 31.12.2020)

Tlf. 75 57 42 21

E-mail: leoroed@ullaogleo.dk

 

Næstformand:

Kamil Guldborg Jasinski

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2021)

E-mail: kkjasinski@gami.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Marianne Larsen

(udpeget af forvaltningsrådet ved Sct. Albani Kirke indtil 31.12.2021)

E-mail: marianne14larsen@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Peter Dallerup

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde august 2020)

E-mail:peter@dallerup.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Maria Schousboe

(udpeget af Redemptoristordenen indtil 31.12.2020)

E-mail: mars@odense.dk

 

 

Suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Anne Kirk, 1. suppleant

Rasmus Grinderslev, 2. suppleant

(valgt af forældrekredsen indtil ord. forældrekredsmøde april 2021)

 

 

Login Skolebestyrelse