Menu

 

 

Indmeldelse

 

Det er gratis at blive skrevet op på venteliste til Sct. Albani Skole. opskrivningsblanket findes her.

 

 

 

Optagelse

 

Ved optagelse på skolen opkræves et gebyr svarende til en måneds skolepenge. Hvis tilbud om en plads på skolen efterfølgende afslås, slettes barnet automatisk fra ventelisten.