Menu

 

 

Forældremøder på Sct. Albani Skole

 

 

Det er en klar forventning, at alle familier er repræsenteret ved både forældremøder og skole/hjemsamtaler.

 

Forældremøder afholdes i løbet af sensommer og efterår. Der udsendes særskilt invitation til de enkelte klasser, og datoerne fremgår endvidere af skolens årskalender. Klassernes lærere i følgende fag vil på forældremøderne orientere om undervisningen på nedenstående klassetrin:

 

 

Klassetrin

Fag

 1.

Dansk, matematik, idræt, kristendomskundskab

 2.

Dansk, matematik, billedkunst, N/T

 3.

Dansk, matematik, musik, engelsk

 4.

Dansk, matematik, kristendomskundskab

 5.

Dansk, matematik, tysk, N/T

 6.

Dansk, matematik, engelsk, historie

 7.

Dansk, matematik, biologi, fysik

 8.

Dansk, matematik, samfundsfag, sprogfag, naturfag, (evt. rejse)

 9.

Dansk, matematik, sprogfag, naturfag

 

 

 

Skole/hjemsamtaler på Sct. Albani Skole

 

 

Skole/hjemsamtaler afholdes løbende i løbet af skoleåret efter klassevis indkaldelse og personlig tilmelding. I modsætning til forældremøderne er samtalerne af mere individuel, faglig karakter men drejer sig også om den enkelte elevs trivsel i klassen og på skolen. 

 

Skole/hjemsamtaler afholdes med deltagelse af pædagoger og lærere i følgende fag:

 

 

 Klassetrin 

Fag

   0.         

Klasselærer, SFO

      1.         

Dansk, matematik, N/T, SFO

2.         

Dansk, matematik, N/T, SFO

3.         

Dansk, matematik, historie, SFO

    4.         

Dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, musik

5.         

Dansk, matematik, engelsk, N/T

6.         

Dansk, matematik, tysk, idræt

7.         

Dansk, matematik, engelsk, fysik, biologi, geografi

8.         

Dansk, matematik, engelsk, tysk, historie,

kristendomskundskab, samfundsfag, fysik/kemi, biologi, geografi

9.         

Klasselærer, studievejleder